SR3XXX FM-Link 70cm

Częstotliwość: TX: 438,7000 MHz RX: 431,1000 MHz
QTH: Poznań
Status: działający
QTH lokator: JO82LK
Lokalizacja: 52,449203 N, 16,921385 E
Wysokość n.p.m.: 130 m
Wysokość nad poziomem gruntu: 50 m
Aktywowanie: nośną, CTCSS (110.9 Hz)
CTCSS nadajnika: 110.9 Hz
Moc nadajnika: 15,0 W
Opiekunowie i operatorzy przemiennika: SP3VSS
SP3YEE
Uwagi: Połączony na stałe z przemiennikami sieci FM-LINK.
Pracuje z wąską dewiacją (NARROW FM) +/- 2,5 kHz.