Kontakt

Adres do korespondencji: stowarzyszenie@sp3yee.org

Adres Os. B. Śmiałego 36 w Poznaniu jest nieaktualny
Stowarzyszenie zmienia lokalizację.