Nie tylko fonia i CW


  
Przedmowa do wydania 1
Przedmowa do wydania 2


1. Transmisje cyfrowe
1.1. Sygnały cyfrowe
1.2. Rodzaje transmisji
1.3. Parametry transmisji
1.4. Złącze szeregowe
1.5. Błędy transmisji
1.6. Protokóły transmisji
1.7. Model ISO
1.8. Systemy modulacji
1.8.1. Modulacja podnośnej akustycznej
1.8.2. Modulacja sygnału w.cz.

2. Telegrafia dalekopisowa - RTTY
2.1. Podstawy
2.2. Modem
2.2.1. Spis części
2.3. Programy nadawczo/odbiorcze
2.4. Kontrolery RTTY
2.4.1. Zestaw rozkazów kontrolera PK-232
2.5. Emisja PSK31
2.5.1. Automatyczny przełącznik N-O
2.5.1.1. Spis części
2.6. Odbiór stacji profesjonalnych

3. System pakiet radio
3.1. Protokół AX.25
3.1.1. Protokół DAMA
3.1.1.1. Parametry kontrolerów TNC dla współpracy z węzłami DAMA
3.2. Sieć pakiet radio
3.2.1. Przekaźniki cyfrowe
3.2.2. Stacje węzłowe
3.2.2.1. Zestawy rozkazów niektórych stacji węzłowych
3.2.2.2. Przykładowe połączenie z węzłem
3.2.3. Skrzynki elektroniczne
3.2.3.1. Skrzynki Packet-Cluster
3.2.3.2. Zestawy rozkazów niektórych systemów skrzynek
3.2.3.3. Adresy hierarchiczne
3.2.3.4. Przykładowe połączenie ze skrzynką
3.3. Planowanie i struktura sieci
3.3.1. Rozmieszczenie stacji i przydział częstotliwości
3.3.2. Łącza między węzłami
3.3.3. Systemy oprogramowania
3.3.4. Znaki wywoławcze
3.3.5. Skrzynki elektroniczne i stacje specjalne
3.4. Kontrolery TNC
3.4.1. Konstrukcja i właściwości kontrolerów TNC
3.4.2. Oprogramowanie kontrolerów
3.4.3. Obsługa kontrolera TNC2
3.4.4. Połączenie kontrolera z komputerem
3.4.5. Połączenie kontrolera z radiostacją
3.4.5.1. Przełączanie nadawanie-odbiór
3.4.5.2. Wyjście głośnikowe
3.4.5.3. Blokada szumów
3.4.5.4. Sygnał wyjściowy modemu
3.4.6. Kontrolery TNC3
3.4.7. Rozwiązania fabryczne kontrolerów TNC
3.5. Programy nadawczo-odbiorcze
3.5.1. Opisy popularnych programów pakiet radio
3.6. Modem BayCom
3.6.1. Opis układu
3.6.2. Spis części
3.6.3. Uruchomienie i strojenie
3.6.4. Cyfrowa blokada szumów modemu BayCom
3.6.5. Spis części
3.7. Cyfrowe blokady szumów
3.7.1. Blokada szumów na obwodzie XR2211
3.7.1.1. Spis części
3.7.2. Układ z pomiarem częstotliwości
3.7.2.1. Spis części
3.8. Połączenie dwóch kontrolerów z radiostacją
3.8.1. Spis części

4. Protokóły TCP/IP
4.1. Informacje ogólne
4.2. Zasady działania
4.2.1. Adresy internetowe (IP)
4.2.1.1. Lista adresów IP
4.3. Protokóły TCP/IP w praktyce krótkofalarskiej
4.3.1. Instalacja i zbiór rozkazów pakietu TCP/IP (NOS)
4.3.1.1. Modemy i kontrolery TNC
4.3.1.2. Instalacja i główne zbiory
4.3.1.3. Wywołanie NOS
4.3.1.4. Połączenie (sesja) AX.25
4.3.1.5. Połączenie stacji AX.25 ze stacją TCP
4.3.1.6. Sesja Telnet
4.3.1.7. Sesja Ping
4.3.1.8. Sesja FTP
4.3.1.9. Meldunki w trakcie sesji
4.3.1.10. Diagnoza błędów
4.3.1.11. Wizyta w skrzynce NOS
4.3.1.12. Spis rozkazów stacji NOS
4.3.1.13. Lista rozkazów NOS
4.3.2. Protokół NET/ROM
4.3.3. Wykorzystanie stacji pakiet radio w dostępie do węzłów TCP/IP
4.3.4. Tabele tras łączności
4.3.4.1. Protokół AX.25
4.3.4.2. Protokół NET/ROM
4.3.4.3. Protokół IP
4.3.5. Sterownik AX25
4.3.6. Program BM
4.4. Tryb KISS
4.5. Zastosowanie przeglądarki internetowej
4.5.1. Uwagi wstępne
4.5.2. Niezbędne zbiory Flexnet
4.5.3. Instalacja PC/Flexnet
4.5.4. Plik wywoławczy Flexnet
4.5.5. Konfiguracja TCP/IP pod Windows 95
4.5.6. Sesja Ping pod Windows 95
4.5.7. Przeglądarki
4.5.8. Dalsze perspektywy

5. Większe szybkości transmisji
5.1. Podstawy teoretyczne
5.1.1. Porównanie systemów modulacji
5.2. Szybkość 2400 bit/s
5.2.1. Zasada pracy modemu z modulacją fazy
5.2.1.1. Spis części
5.2.2. Korzyści wynikające z zastosowania modulacji fazy i szybkości 2400 bit/s
5.3. Szybkość 9600 bit/s
5.3.1. Spis części modemu G3RUH
5.3.2. Spis części modemu OE5DXL
5.3.2.1. Wersja Atari
5.3.2.2. Wersja PC
5.3.3. Uwagi praktyczne odnośnie zastosowania modemów G3RUH
5.4. Szybkość 4800 bit/s
5.5. Szybkość 19200 bit/s
5.6. Szybkości 38,4 - 307,2 kbit/s
5.7. Szybkości rzędu 1 Mbit/s
5.8. Nadajnik dla szybkości przyszłościowych
5.9. Modem MSK/PSK dla szybkości 1200 bit/s
5.9.1. Spis części
5.10. Przegląd modemów
5.10.1. Rozwiązania modemów fabrycznych
5.10.2. Modemy satelitarne

6. Systemy ARQ/FEC
6.1. Emisja AMTOR
6.1.1. Tryb A (ARQ)
6.1.2. Tryb L (ARQ-L)
6.1.3. Tryb B (FEC)
6.1.4. Łączności
6.1.5. Przebieg połączenia
6.1.6. Porównanie z systemem pakiet radio
6.1.7. Kod AMTOR
6.2. Komunikaty w systemie NAVTEX
6.2.1. Odbiór stacji profesjonalnych
6.3. Profesjonalne systemy ARQ/FEC
6.4. System PACTOR
6.4.1. Przebieg połączenia
6.4.2. PACTOR-II
6.5. System G-TOR
6.6. System CLOVER
6.7. Kontrolery AMTOR
6.7.1. Zestaw rozkazów kontrolera PK-232
6.8. Kontrolery PACTOR
6.8.1. Zestaw rozkazów kontrolera PTC
6.9. Kontrolery G-TOR
6.10. Kontrolery CLOVER

7. Transmisja obrazów faksymile i SSTV
7.1. Emisja faksymile
7.2. Zasada działania
7.2.1. Wyposażenie stacji
7.2.2. Łączności amatorskie
7.2.3. Odbiór satelitów meteorologicznych
7.3. Konwertery i programy nadawczo/odbiorcze
7.3.1. JVFAX
7.3.2. Prosty program odbiorczy dla kontrolerów MFJ
7.4. Prosty konwerter nadawczo-odbiorczy faksymile
7.4.1. Spis części (układ 1a)
7.4.2. Spis części (układ 1b)
7.4.3. Spis części (układ 1c)
7.5. Konwerter satelitarny faksymile
7.5.1. Spis części
7.5.2. Przemiennik 137/144 MHz
7.5.3. Spis części
7.6. Odbiór stacji faksymile
7.7. Telewizja wąskopasmowa SSTV
7.8. Normy SSTV
7.8.1. Identyfikacja normy (kod VIS)
7.8.2. Przebiegi sygnałów niektórych norm SSTV
7.8.2.1. Normy czarno-białe
7.8.2.2. Normy Robot (kolor)
7.8.2.3. Normy Vraase SC-2
7.8.2.4. Normy Scottie
7.8.2.5. Normy Martin
7.9. Wyposażenie nadawczo-odbiorcze SSTV
7.9.1. Program Win95-SSTV
7.9.2. Automatyczny przełącznik N-O
7.9.2.1. Spis części

8. Techniki rozpraszania widma
8.1. Podstawy teoretyczne
8.2. Systemy
8.2.1. System z kluczowaniem fazy
8.2.2. System z kluczowaniem częstotliwości
8.2.3. Pozostałe systemy
8.3. Kody i synchronizacja
8.3.1. Generacja kodów
8.3.2. Synchronizacja
8.4. Zastosowania
8.5. Amatorska technika rozpraszania widma
8.5.1. Synchronizacja zewnętrzna
8.5.1.1. Synchronizacja za pomocą podnośnej koloru
8.5.1.2. Synchronizacja za pomocą impulsów odchylania ramnki
8.5.1.3. Synchronizacja za pomocą sygnału długofalowego
8.5.1.4. Generator sygnału pseudolosowego
8.5.1.5. Modulator zrównoważony
8.5.2. Synchronizacja za pomocą nośnej
8.5.3. Transmisje cyfrowe
8.5.4. Synchronizacja za pomocą cyfrowej pętli fazowej
8.5.4.1. Spis części

9. Cyfrowa obróbka sygnałów
9.1. Zasady pracy
9.2. Procesory i układy logiczne
9.3. Przetworniki A-C i C-A oraz inne układy pomocnicze
9.4. Zasada działania niektórych układów
9.4.1. Algorytmy i ich realizacje
9.4.1.1. Obwody liniowe
9.4.1.2. Układy nieliniowe
9.5. Zastosowania w radio- i telekomunikacji
9.6. Fabryczne filtry cyfrowe
9.7. Zastosowania w technice amatorskiej

10. Telewizja amatorska z modulacją częstotliwości (FM)
10.1. Standardy TV
10.2. Zalety modulacji częstotliwości
10.3. System raportów
10.4. Układy odbiorcze
10.4.1. Odbiorniki satelitarne
10.4.2. Instalacja antenowa
10.4.3. Wtyk przejściowy z izolacją dla prądu stałego
10.4.4. Przedwzmacniacz tranzystorowy dla pasma 23 cm
10.4.4.1. Spis części
10.4.5. Gotowe moduły odbiorcze
10.4.6. Układy preemfazy i deemfazy
10.5. Nadajniki TV-FM
10.5.1. Nadajnik na pasmo 23 cm
10.5.1.1. Spis części
10.5.1.2. Konstrukcja i uruchomienie
10.5.1.3. Modyfikacja nadajnika do pracy w paśmie 13 cm
10.5.1.4. Spis części
10.5.2. Nadajnik na pasmo 13 cm
10.5.2.1. Spis części
10.5.3. Samowzbudny nadajnik małej mocy na pasmo 23 cm
10.5.3.1. Spis części
10.5.4. Wzmacniacz mocy na pasmo 23 cm
10.5.4.1. Spis części
10.5.5. Tranzystorowe wzmacniacze mocy na pasmo 23 cm
10.5.5.1. Spis części
10.5.6. Nadajnik na pasmo 10 GHz
10.5.6.1. Spis części
10.5.6.2. Konstrukcja i uruchomienie
10.5.7. Nadajnik z ceramicznym rezonatorem koncentrycznym
10.5.8. Modulator dźwięku
10.5.8.1. Spis części
10.5.9. Modulator wizji
10.5.9.1. Spis części
10.5.10. Moduły nadawcze
10.6. Przełączniki antenowe
10.6.1. Spis części
10.7. Telewizyjne stacje przekaźnikowe
10.8. Dalsze źródła informacji

11. Amatorska radioastronomia
11.1. Podstawy radioastronomii
11.1.1. Promieniowanie ciała doskonale czarnego
11.1.2. Pozostałe mechanizmy generacji
11.1.3. Wpływ ośrodka propagacji
11.2. Anteny odbiorcze
11.3. Odbiorniki
11.4. Zasada interferometru
11.5. Cele obserwacji
11.6. Obserwacje amatorskie
11.6.1. Obserwacje wstępne
11.6.2. Sprzęt amatorski
11.6.3. Dalsze kroki

12. Emisje koherentne
12.1. Telegrafia koherentna - CCW
12.1.1. Zasada pracy i zakres zastosowań
12.2. Układy nadawczo-odbiorcze
12.2.1. Generator podstawy czasu
12.2.1.1. Spis części
12.2.2. Synchronizacja klucza telegraficznego
12.2.2.1. Spis części
12.2.3. Nadajniki telegraficzne CCW
12.2.4. Odbiorniki telegrafii CCW
12.2.4.1. Spis części
12.3. Praktyka pracy

13. Modulacja jednowstęgowa o stałej amplitudzie
13.1. Układy z pętlą synchronizacji fazy
13.2. Układ z zastosowaniem kompresora w.cz.
13.2.1. Spis części
13.3. Zastosowania
13.3.1. Otrzymywanie sygnału akustycznego o stałej amplitudzie
13.3.2. Eksperymentalny nadajnik na pasmo 13 cm
13.3.2.1. Spis części
13.3.3. Nadajnik jednowstęgowy z modulacją FM
13.3.3.1. Spis części
13.3.4. Kompatybilna modulacja jednowstęgowa - CSSB

14. Amatorski system przywoławczy wg. standardu POCSAG
14.1. Standard POCSAG
14.2. Struktura komunikatu
14.3. Amatorskie systemy przywoławcze
14.4. Wyposażenie

Dodatek 1. Amatorska telewizja AM ATV-AM
D1. Nadajnik telewizyjny z formowaniemn sygnału na częstotliwości pośredniej
D1.1. Spis części
D1.2. Odbiornik telewizyjny
D1.3. Układy pomocnicze
D1.3.1. Wskaźnik siły odbioru
D1.3.1.1. Spis części
D1.3.2. Transmisja dźwięku dwukanałowego
D1.3.2.1. Spis części

Dodatek 2. Parametry podzespołów mikrofalowych

Dodatek 3. Moduły z diodą Gunna
D3.1. Nadajnik z fabrycznym modułem Gunna
D3.1.1. Spis części
D3.2. Antena tubowa

Literatura
Skorowidz
PomocWydanie z dn. 20.03.1999.

© Prawa autorskie Krzysztof Dąbrowski, OE1KDA.

Strona kodowa: iso-8859-2. Zalecana rozdzielczość: 800 x 600 punktów.